Startsida                Om coaching               Viveca               Info                 Gästbok


Utgår från nuläget

Förbättrar och påverkar din framtid

Gör dig medveten om dina hinder

Fokuserar på lösningar

För dig från tanke till handling

Personlighetsutvecklande

Vidgar dina perspektiv

Ökar din självkännedom

Ger förutsättningar för att göra medvetna val

Tar fram dina potentialer

Inspirerar

Kan göra dig till en tydligare partner,
förälder, kollega eller chef.


Min coaching inspirerade en konstnär att måla tavlan "Rotad".